Vraag…

Focust uw RI&E zich in eerste instantie op de risico’s met de hoogste prioriteit?

  Selecteer een antwoord om door te gaan naar de volgende vraag

  UW RI&E SCORE

  0%

  Deze online test geeft snel inzicht over hoe jouw organisatie er op het gebied van de RI&E voor staat. Je raadt het al, eigenlijk zou je op elke vraag volmondig ‘Ja’ moeten kunnen antwoorden om de mogelijkheden van een RI&E optimaal te benutten. Dus als je ook maar bij 1 vraag hebt getwijfeld of ‘Nee’ hebt geantwoord, neem dan de RI&E nog eens onder te loep. Heb je 3 vragen of meer met ‘Nee’ of ‘Weet niet’ beantwoord dan is er zeker werk aan de winkel.

  Benieuwd naar het advies van Arbo Unie per vraag? Kijk dan onderaan deze pagina voor een toelichting.

  Het werkt vaak verhelderend wanneer een expert meekijkt bij de inventarisatie en evaluatie van de risico’s binnen jouw organisatie. Arbo Unie beschikt over specifieke kennis en ervaring voor jouw branche en kan je adviseren of de RI&E voor je organisatie volledig verzorgen. Of het nu gaat om het inventariseren van de potentiele risico’s, het maken van een verbeterplan of het inbedden binnen je organisatie. We gaan graag samen met je aan de slag.

  Maak een afspraak

  Arbo Unie helpt je op verschillende manieren:

  RI&E Compleet


  Een volledige risico inventarisatie en -evaluatie waarbij zowel de uitvoering van de analyse als het opstellen van het plan van aanpak worden gedaan door de gecertificeerde deskundige van Arbo Unie. Als werkgever voldoe je hiermee aan de wettelijke verplichting. Je beschikt over een overzicht van gesignaleerde risico’s, een prioriteitenlijst en een plan van aanpak voor de nodige maatregelen.

  RI&E Update

  Heb je als werkgever de risico’s al in kaart gebracht, dan helpt de ervaren adviseur van Arbo Unie graag de risico inventarisatie en -evaluatie actueel en compleet te maken. We kunnen dit zelfstandig doen of samen met werkgever en diens deskundigen. Een plan van aanpak op basis van de RI&E en een effectieve beheersingscyclus maken hier deel van uit.

  Bekijk hieronder ons advies per vraag

  Doe de risico inventarisatie & evaluatie check

  in 8 vragen

   Veilig en gezond werken begint bij het (h)erkennen en beperken van de risico’s binnen je organisatie. De Risico-Inventarisatie & -Evaluatie (RI&E) helpt je om de gezondheidsrisico’s gestructureerd in kaart te brengen en vervolgens terug te dringen. En draagt bij aan kwaliteitsverbetering, hogere productiviteit en zelfs een beter imago. Zo zorg je ervoor dat medewerkers optimaal kunnen werken.

   Aan de slag met RI&E

   Met de RI&E ben je verzekerd van een systematische aanpak en werk je actief aan goede arbeidsomstandigheden. De RI&E bestaat uit een gericht onderzoek naar mogelijke risico’s en uit een plan van aanpak voor het oplossen van risico’s en knelpunten. Zo zet je je, samen met je medewerkers en leidinggevende(n), in voor een gezond en veilig werkklimaat.

   Kennis voor elke branche

   Elke branche kent zo zijn eigen specifieke risico’s. In de glastuinbouw en de bouw hebben arbeidsrisico’s te maken met de veiligheid van machines, en de belasting van rug, nek en schouders door tillen en dragen. In de zakelijke dienstverlening is er meer aandacht voor de risico’s van repeterende bewegingen bij beeldschermwerk. De omvang en inhoud van de RI&E verschillen dan ook per branche. Arbo Unie heeft ervaring met de risico’s en verbeterkansen binnen jouw branche.

   De RI&E-test in 8 vragen

   Heb jij voor jouw organisatie alle risico’s en knelpunten duidelijk in kaart? En minstens zo belangrijk, benut je alle verbeterkansen? Doe de test en ontdek hoe jouw organisatie er voor staat.